Terms of Services Dobrovoľná požiarna ochrana SR
logo-dposr-100x

Základné údaje

logo-dposr-50x
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
Kutuzovová 17
831 03 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

IČO: 00177474
DIČ: 2020878992
IČ DPH: SK2020878992

 

I. Spôsob objednávania

Objednávku tovaru je možné urobiť on-line priamo na webovej stránke. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Ďalšou možnosťou je zaslanie objednávky formou e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  s uvedením presného názvu, veľkosti a farby tovaru; počtu objednaných kusov, presnej adresy a telefónneho čísla. V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom telefónneho čísla 0918 973 075. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru. Po zaslaní objednávky Vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky. POZOR - bez obdržania potvrdenia objednávky mailom na Vašu e-mailovú adresu, nie je Vaša objednávka dokončená (je nutné vrátiť sa do košíka a dokončiť nákup)!

 

II. Termín dodania

Každú objednávku vybavíme v čo najskoršom termíne. Tovar dostupný na sklade bude zaslaný do 5 pracovných dní. Pri tovaroch, ktoré nie sú na sklade, doba dodania je 2 až 4 týždne. Termín dodania sa môže predĺžiť z dôvodu nedostupnosti tovaru, o zmene dodacej lehoty budete informovaní e-mailom. Po vybavení objednávky vás budeme informovať o jej zaslaní.

 

III. Doručenie a platba za tovar

Dobierka prostredníctvom Slovenskej pošty. Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poplatok za zaslanie na dobierku, poštovné a balné 4,00 EUR s DPH.

 

IV. Stornovanie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci môže objednávku stornovať telefonicky 0918 973 075 alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. písomným oznámením na e-mailovú adrese obchod@ dposr.sk O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom do 24 hodín od obdržania odstúpenia. Ak tento e-mail kupujúci neobdrží do tejto stanovenej doby, je jeho právom a povinnosťou telefonicky alebo e-mailom si tieto informácie vyžiadať.

 

V. Záruka a Reklamácie

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu Slovenskej pošte. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neprimeraným zaobchádzaním, použitím alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením.

 

VI. Ceny tovaru

Ceny uvedené na internetovej stránke www.dposr. sk sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Cena uvedená pri každom výrobku je v eurách. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení a obchodných podmienok (odsek III.)

 

VII. Záverečné ustanovenia

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
  2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mat písomnú formu.
  3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
  4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona c. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona c. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona c. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.
  5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

 


About
Contact

Nákupný košík

 x 

Cart empty
Go to top